lnwshop logo

เกี่ยวกับเรา

ร้านหนูจวบ
ชื่อร้านค้า
หนูจวบ
รายละเอียดร้านค้า
ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์นั้น มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2558 นั้นมีเป้าหมาย เพื่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น ตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการค้าขายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานภายในอาเซียนอย่างเสรี เป็นการท้าทายที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนำเข้า – ส่งออก ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจภายในประเทศทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม และรวมไปถึงผู้ประกอบการระดับชุมชนด้วย

กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรม ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการเปิดเสรีทางการค้าเช่นกัน จึงต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงภาคการผลิตและการบริการ ในการสร้างสัญลักษณ์ และขยายโอกาสทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชีย จึงต้องเร่งพัฒนาสินค้าทั้งทางด้านคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา กับเทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้โดดเด่น นำเสนอเรื่องราวของสินค้าให้เกิดการรับรู้ต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างคุณค่าในตัวสินค้านั้น ๆ ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ และกำหนดตำแหน่งทางการตลาด (position) และเป้าหมายของกลุ่มลูกค้า (target) ให้ชัดเจน ต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในระดับสากล สร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าคู่สัญญา รวมถึงสถาบันการเงินโดยพัฒนาการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและเป็นระบบ มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางและรวดเร็วยิ่งขึ้น

การส่งเสริมผู้ประกอบการ OTOP และการพัฒนาสินค้า OTOP จึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน และการสร้างอาชีพการจ้างแรงงานในชุมชนท้องถิ่น ทั่วประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนไทยให้คงอยู่สืบต่อไป
QR code
Scan this!

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ติดต่อเราได้ที่

New

รหัสสินค้า
80.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
300.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า
3,900.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 301F0003
65.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 301F0002
65.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 301F0001
65.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 203201F002
85.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 203201F003
85.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 203201F004
85.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 203201F001
85.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 299H0009
70.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 299H0008
70.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 299H0010
70.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 299H0002
95.00 บาท
 • สั่งซื้อ
รหัสสินค้า 299H0001
120.00 บาท
 • สั่งซื้อ
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก